Thông tin liên hệ

  • Công ty Dịch Vụ MobiFone Khu Vực 8
  • Địa chỉ: 22/8, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 02513942715 (Phòng Bán Hàng – Marketing)
  • Fanpage: www.facebook.com/mobifone.tam